“Mái chùa che chở hồn dân tộc,
Nếp sống bao đời của tổ tông”

Đó là câu nói được ông cha ta từ ngàn xưa để lại, hình ảnh thân quên “mái chùa” đã đi vào lòng người, tồn tại trong mỗi con người Việt Nam- như cái hồn của dân tộc; mái chùa là hình ảnh gần gũi trong mọi nếp sống sinh hoạt, tín ngưỡng của người dân. Điều đó có thể nói “Chùa là nhà và nhà là chùa”.

Nếu hình ảnh mái chùa được xem là cái hồn của dân tộc Việt, thì những đức tính được xem là đặc trưng của nhà chùa lại càng đi vào lòng người hơn. Từ -Bi-Hỷ-Xả là bốn đức tính cơ bản của đạo Phật, thể hiện tính nhân văn về tình thương yêu và bao dung vô lượng của chính mỗi con người.

di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
di lac du ...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M