Sáng nay, ngày 26/4/2016 nhằm ngày 20/03/Bính Thân CLB Hạnh Nguyện dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Thiện Nghĩa chủ nhiệm CLB đã hướng dẫn quý Phật tử, thành viên CLB cúng dường tại Đại Giới Đàn Tâm Quang do Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Bến Tre tổ chức từ ngày 18 đến 21/03/Bính Thân cho 30 giới tử Tăng Ni khắp nơi về thọ giới tu học.


Giới đàn được diễn ra tại 02 điểm:
+ Giới đàn Tăng: chùa Viên Giác - p.5, TP. Bến Tre
+ Giới đàn Ni: chùa Bạch Vân - p.6, Tp.Bến Tre
Tổng số giới tử Tăng là 188 trong đó:
• Tỳ kheo: 139
• Sa Di: 49
Tổng số giới tử Ni là 118 trong đó:
• Tỳ Kheo Ni : 44
• Thức Xoa Ma Na : 51
• Sa Di Ni : 23

Tổng số giới tử Tăng và Ni trong giới đàn kì này là 306 vị.

Được sự hứa khả của chư tôn đức Ban tổ chức giới đàn, quý Phật tử và thành viên trong đoàn đã đến tham dự lễ Khai Mạc Đại Giới Đàn và dâng lên phần tịnh tài tịnh vật cúng dường lên chư tôn giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni Ban Tổ chức, và toàn thể chư giới tử trên dưới khoảng 400 vị gồm: 01 bộ kinh Lời Phật dạy, 20 máy nghe pháp và phần tịnh tài.
Tổng toàn bộ kinh phí khoảng 135,000,000 VNĐ do quý Phật tử gần xa đã phát tâm hỷ cúng. Chương trình diễn rat rang nghiêm và thanh tịnh trong sự chứng minh của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ tát và hiện tiền Tăng-ni hoan hỷ thọ nhận.

Xin được ghi nhận và tán dương công đức của toàn thể quý Phật tử đã phát tâm trợ duyên cho chương trình, xin cảm niệm đến toàn thể quý Phật tử và thành viên đã tham gia cùng CLB trong buổi lễ cúng dường sáng hôm nay.

Nguyện đem công đức này hướng về cầu nguyện khắp nơi được chan hòa trong ánh từ che chở của chư Phật, ai cũng bỏ ác làm lành, tu bồi phước báo và Phật tử cúng dường được bình an lợi lạc.

Nam Mô Phổ Cúng Dường bồ tát ma ha tát.

daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
daigioidan...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M