4 biệt đội tranh tài thi cắm hoa với chương trình "hoa tâm dâng Phật" chào mừng ngày Phật Đản.
- Đội hoan hỷ
- Đội tinh tấn
- Đội an lạc
- Đội vô ưu
Các tác phẩm hoa là cả một tấm lòng thành kính, cái tâm chân thành mà tất cả Phật tử hướng về cúng dường đức Phật.

thicamhoa
thicamhoa
thicamhoa
thicamhoa
thicamhoa
thicamhoa
thicamhoa
thicamhoa
thicamhoa
thicamhoa
thicamhoa
thicamhoa
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M