Có một nhà thơ đã từng nói:

" Hãy giúp đỡ đi ! nếu có thể,
Đừng nề hà, cân nhắc thiệt hơn.
Cũng đừng mong ai đó trả ơn,
Đời ý nghĩa, khi làm thiện nguyện.
Hãy cứ cho đi! đừng tiếc rẽ,
Mai ta về, chẳng thể nào mang theo.
Thế gian, biết bao kẻ khó nghèo...
Đời ý nghĩa, là khi cống hiền."

batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
batnui42
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M