Nhân mùa an cư kiết hạ, các thành viên trong gia đình Hạnh Nguyện đã đến tại chùa Phổ Quang (Q. Tân Bình) để vấn an sức khỏe Thầy Thích Thiện Nghĩa – Chủ nhiệm CLB đang tu học tại hạ trường và chư tôn đức hành giả đang an cư tại đây.

Đồng thời, các Phật tử trong CLB đã gieo duyên cúng dường lên chư tôn thiền đức, để trợ duyên cho quý Thầy tu học trong ba tháng. Xin được cảm niệm quý Phật tử, thành viên CLB đã hùn phước cúng dường; cũng như tham gia buổi cúng dường hôm nay.

Chúc quý vị, thân tâm thường an lạc.

muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
muaancukie...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M